สมาคมดาราศาสตร์ไทย ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับดาราศาสตร์มากมาย และยังมีข่าวสาร เหตุการณ์ ในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วยครับ

หอดูดาวเกิดแก้วข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูดาว และที่พิเศษคือ มีโปรมแผนที่ดูดาว ภาษาไทย ให้ดาวน์โหลดฟรี ประกาศข่าวนิทรรศการต่างๆ ของไร่เกิดแก้วซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี

สารพันดาว ี่นำเสนอเรื่องราวข้อมูลรายละเอียดและข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดาว ปกิณกะดาว แผนที่ ประเทศไทยแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ปทานุกรมดาราศาสตร์ และแนะนำเว็บไซต์ทั้งใน และต่างประเทศที่เกี่ยวกับดาว

ดาราศาสตร์   ให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับดาราศาสตร์ เช่น จักรวาล แกแล็กซี่ สุริยะจักรวาล

Yindii School Zone: Astronomy ดาราศาสตร์   สอนและให้ความรู้ เกี่ยวกับดาราศาสตร์

หอดูดาวบัณฑิต    รายงานทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ รายงานฝนดาวตก ลีโอนิดส์ , ศึกษาดาราศาสตร์ด้วยตนเอง , ผลงานจาก การเฝ้าสังเกตุการณ์และถ่ายภาพ ของนักดาราศาสตร์สมัครเล่น จากหอดูดาวบัณฑิต จ. ฉะเชิงเทรา

อุทยานดาว    จากจินตนาการของมนุษย์ที่พยายามจะจัดดาวบนท้องฟ้าออกเป็นกลุ่ม เรียงกันเป็นรูปร่างต่างๆ อาจจะเป็นรูปคน รูปสัตว์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ในการสังเกตและจดจำแล้ว ยังเป็นที่มาของ ตำนานต่าง ๆ ที่อธิบายกลุ่มดาวเหล่านี้ ในฐานะแห่งการเป็นอุทยานในความรู้สึกของผู้คน

AstroHobbies       เล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราว การสร้างกล้องดูดาวด้วยตนเอง

Skywatcher   Web site นี้รวบรวมความรู้พื้นฐานทั่วไปสำหรับนักดูดาวมือใหม่สมัครเล่น 

ดูดาวดอทคอม   เว็ปไซด์ด้านดาราศาสตร์ที่ อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระมากมาย สีสรรและลูกเล่นของเว็ปมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ดาราศาสตร์ด้วยเช่น กระจกสะท้อนแสง และ เลนซ์ทำกล้องดูดาวขนาดต่างๆ

ร้อยตะวันพันดาว   รวบรวมเรื่องราวดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ และนิยายดาวด้วย

Bangkok Deep-sky Object Observatory   เว็ปไซด์ภาษาอังกฤษ แต่ทำโดยคนไทย ที่มุ่งเน้นวัตถุท้องฟ้าพวก Deepsky และวัตถุ M ต่างๆ  

หอดูดาวสิรินธร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทั้งข้อมูลของหอดูดาว และห้องสนทนาเว็ปบอร์ด

Darasart Kid   เว็บไซด์แนะนำความรู้ด้านดาราศาสตร์สำหรับเด็กๆ

ชมรมชาวฟ้า    เว็บไซด์ดาราศาสตร์ของสถาบันราชภัฎภูเก็ต 

Sky Observer Group   เว็บไซด์รวมภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ของคนไทยฝีมือคนไทย 

Star Watcher   บทเรียนกับการดูดาวเบื้องต้น 


 ติดต่อชมรมนักดูดาวสมัครเล่น : > darasartclub@yahoo.com